top of page

Zapojili jsme se do projektu Darujme

V posledním roce nám koronakrize nejednou zkomplikovala nábory. I přes všechnu naši snahu se ale počet zapsaných dárců propadl na polovinu. Jen tak se ale nevzdáme a nábory začneme pořádat hned, jakmile to situace umožní - nově však pro menší skupiny lidí. To je ovšem spojeno s vyššími náklady, a proto jsme se zapojili do projektu Darujme, kde nás můžete podpořit a přispět tak k záchraně lidských životů.


Každý rok podstoupí v České republice transplantaci kostní dřeně zhruba 270 lidí. Z toho jen 70 dárců kostní dřeně se najde v rámci rodiny. Zbývajících 200 nemocných je tedy odkázáno na dárce z databáze registru (ČNRDD). Z celkového počtu pacientů s poruchou krvetvorby však každý čtvrtý nemocný svého dárce vůbec nenajde. Pojďme to změnit!

Projekt ŠANCE NA ŽIVOT

V roce 2018 jsme spustili projekt Šance na život s cílem najít a zapsat co nejvíce potenciálních dárců kostní dřeně do Českého národního registru dárců dřeně.

Samotný zápis do registru trvá 15 minut. Podmínky pro zapsání jsou: zdraví, věk 18-35 let, váha nad 50 kg. Doposud jsme pořádali nábory přístupné velkému množství zájemců (na vysokých školách, v rámci festivalů apod.). V loňském roce však v důsledku pandemie covidu došlo k úplnému zákazu hromadných venkovních náborů, což se výrazně projevilo i na počtu zapsaných dárců - jejich počet klesl na polovinu. Jakmile to situace umožní, začneme pořádat nábory pro menší skupiny lidí. Naším cílem je v letošním roce zapsat 500 potenciálních dárců, což statisticky odpovídá 4 zachráněným životům. Po uvolnění restrikcí plánujeme uskutečnit 20 náborů po celé ČR, abychom zamýšleného výsledku dosáhli. S tím ovšem souvisí i vyšší náklady. A proto se obracíme na vás...

NÁKLADY NA NÁBOR

vstupní náklady spolku ALMA MATER na zapsání 1 potenciálního dárce kostní dřeně = 200 Kč předpokládaný průměrný počet nově zapsaných při jednom náboru - 25 průměrné náklady na 1 nábor = 5000 Kč náklady na 20 náborů: 20 x 5000 = 100 000 Kč


CHCI PODPOŘIT ALMA MATER


Comments


bottom of page