top of page

Staňte se dárcem kostní dřeně

Transplantaci kostní dřeně absolvuje v České republice ročně několik set pacientů. Z toho 75 % dárců krvetvorných buněk je od nepříbuzného dobrovolného dárce. Bohužel pro každého čtvrtého pacienta se “jeho” dárce kostní dřeně nenajde… Proto je tak nutné počet dobrovolníků v registru neustále zvyšovat!

Cílem registru dobrovolných dárců krvetvorných buněk je zajistit dárce krvetvorných buněk potřebnému pacientovi.

Tento dárce by měl být: (1) nalezen co nejrychleji, (2) maximálně shodný v transplantačních znacích (HLA antigenech) a (3) v dobrém zdravotním stavu, aby byl schopný odběru. Pro výsledek transplantace jsou všechny 3 uvedené podmínky zásadní, neboť jejich splnění zaručí co nejlepší výsledek transplantace.

Je logické, že všechny tyto 3 podmínky nejlépe naplní registry disponující velkým počtem mladých dárců. Neboť máme-li dostatečně velký a tudíž i z hlediska transplantačních znaků “pestrý” registr, potom rychleji a snadněji nalezneme maximálně shodného dárce. A máme-li většinou dárce mladé, pak tito jsou přirozeně zdravější a schopní bez problémů darovat krvetvorné buňky.

Další podstatnou výhodou mladých dárců je to, že nákladné vstupní vyšetření transplantačních znaků je lépe využito, protože mladí dárci mohou déle zůstávat v databázi a tak být déle potenciální nadějí i pro budoucí pacienty.

O něco výhodnější jsou dárci mužského pohlaví – jsou obvykle těžší, takže odpadá váhový nepoměr v případě útlé dárkyně a silného pacienta. Kromě toho ženy po těhotenství mohou mít určité protilátky, které transplantaci dokážou někdy komplikovat. Nicméně je třeba zdůraznit, že každý dárce – bez ohledu na věk a pohlaví – je cenný, zvláště je-li pro daného pacienta tím jediným.

V současné době již existují nové šetrnější metody odběru jednak při vstupu do registru – tzv. “štětičková metoda”, kdy se pomocí štětiček a stěru z dutiny ústní odebere bezbolestně a během malé chvilky DNA materiál k rozboru pro vstup do registru dárců. A zejména pak nově vyvinutá metoda odběru krvetvorných buněk přes krevní separátor, kdy se krvertvorné buňky oddělí při separaci z krve během několika hodin bez nutnosti narkózy, což je pro dárce mnohem šetrnější a bezbolestná metoda.

Comments


bottom of page