top of page

Na UK Přírodovědné fakultě jsme zaregistrovali dalších 270 možných dárců kostní dřeně a podpořit nás

Náš bohumínský spolek ALMA MATER  uskutečnil s podporou vedení fakulty, jmenovitě pana děkana prof. RNDr. Jiřího Zimy CSc.  a  paní proděkanky prof. RNDr. Markéty Martínkové CSc., další zápis do registru dárců kostní dřeně. Spolu se spolkem PaLetA pod vedením Drahušky Kračmarové na Přírodovědecké fakultě Karlovy Univerzity proběhl velký nábor nových potenciálních dárců do registru dárců kostní dřeně. Ve středu 23.10.2019 od 9.00 hodin ráno do 16.00 odpoledne se mohli studenti a mladí pedagogové přijít zaregistrovat a tím zvýšit naději na záchranu života nemocným s poruchou krvetvorby. Výsledek předčil naše očekávání a zapsat do registru se přišlo 270 mladých lidí. Celou akci přišel podpořit ministr zdravotnictví Adam Vojtěch, který má nad  projektem  “Šance na život” spolku ALMA MATER záštitu. Velkou oporou spolku ALMA MATER je pan Petr Filipec, příjemce kostní dřeně a vyléčený před 6 lety, který přijel jako dobrovolník, a který je důkazem toho, že takovéto akce mají smysl.

Commentaires


bottom of page