Nábor dárců kostní dřeně -Praha Karlova Universita, Přírodovědná fakulta 23.10. 2019 od 9 -16h