Majáles Ostrava – Slezskoostravský hrad – proběhl 17.5.2019 a v Registru přibylo dalších