Alma Mater ve spolupráci s VÚT v Brně zaregistrovala dalších 134 nových potencionálních dárců kostní