top of page

Alma Mater ve spolupráci s VÚT v Brně zaregistrovala 134 nových potencionálních dárců kostní dřeně

Ve čtvrtek 15.11. 2018 se uskutečnil na Fakultě strojního inženýrství VÚT v Brně hromadný nábor do Registru dobrovolných dárců kostní dřeně v den konání závodu Strojařské schody. V prostorách fakulty probíhala informační a náborová akce pro Český národní registr dárců dřeně – “Strojárna až na dřeň” Hlavním organizátorem byl spolek ALMA MATER z.s., spoluorganizátorem spolek PaLetA. Spolky měly informační  stánek umístěný v 1. patře budovy A6 (v blízkosti registrace na závod) od 10:00 do 15:30. Přímo na místě mohli zájemci zjistit více o tom, proč se dárci hledají, komu může vaše kostní dřeň pomoct a také to, zda jsou vhodným dárcem . V aule pak probíhal samoodběr vzorků DNA z dutiny ústní připravenou odběrovou sadou (základ sady tvoří 2 vatové tyčinky) a zápis od registru. Celkem se ten den zapsalo 134 lidí!  Hostem a zkušeným dobrovolníkem sběru byla paní Zdena Waserbauerová. Odborným poradcem za ČNRDD paní Věra Šilerová. Připojili se i 4 dobrovolníci z řad studentů. Všem děkujeme za skvělou spolupráci. Tým Alma Mater

Comentarios


bottom of page