top of page

Ženy z Alma Mater opět pomohly kde bylo zapotřebí

Stává se tradicí, že ženy ze spolku ALMA MATER ve svém volném čase pomáhají tam, kde je to potřeba. Za 10 let své působnosti pomohly již mnohokráte a tentokráte opět pomohly tam, kde se pomoci nedostávalo – dvěma ženám z jejich středu, které trpí nevyléčitelnou nemocí a jsou částečně odkázány na invalidní vozík. Jejich špatnému zdravotnímu stavu hodně prospívá a přináší úlevu teplo a lázně, ale vzhledem k tíživé finanční situaci rodiny si takovou péči samy nemohou dovolit a lékaři v tomto směru nepomohli, a proto se spolek ALMA MATER rozhodl zúčastnit se na podzim roku 2018 Andělského křídlení a výtěžek této akce ( prodej vlastnoručně vyrobených perníčků, adventních svícnů a cateringu) věnovat rodině ve formě poukazu na týdenní pobyt v lázních. Andělské křídlení proběhlo v Dolní oblasti Vítkovic v listopadu 2018  a v únoru roku 2019 jsme obě ženy s onemocněním i jejich ošetřovatelkou odvezly na týdenní pobyt do Rajeckých Teplic, kde mohly alespoň na chvíli pocítit úlevu, užívat si léčivé vody, lázeňských procedur, čerstvého vzduchu a klidu. Spolek ALMA MATER tak opět díky ochotě a nezištné práci svých členek a za vydatné podpory sponzorů –   společnosti GOVIN a manželů Skalíkových – mohl pomáhat tam, kde je toho zapotřebí.

Všem, kdo se zapojili a jakkoliv pomohli patří naše upřímné poděkování.

Comments


bottom of page